Accreditatie

Sebert Trillingstechniek is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA).

De RvA maakt deel uit van de European Accreditation (EA). EA is als Recognised Regional Cooperation Body aangesloten bij ILAC. De RvA is een full member van ILAC: http://ilac.org/ilac-membership/.

Testen bij een ISO 17025 geaccrediteerd testlaboratorium maakt het mogelijk dat ILAC geaccrediteerde testen wereldwijd worden erkend en geaccepteerd, wat dus niet mogelijk is wanneer de testen zijn uitgevoerd bij een ISO 9001 of ISTA testlaboratorium.

Het technische gedeelte van de norm ISO/IEC 17025 heeft betrekking op het gebruik van gekwalificeerd en ervaren personeel. Alle testapparatuur is volgens de ISO/IEC 17025 gekalibreerd en gecontroleerd. Ook wordt er gebruik gemaakt van gevalideerde methodes voor het uitvoeren van testen en het registreren en rapporteren van resultaten. Hierdoor wordt een grote betrouwbaarheid van testen verkregen op een onafhankelijke, professionele en objectieve manier. Daarnaast heeft u zekerheid over de kwaliteit van de testresultaten.

Op de website van de Raad van Accreditatie staat onze scope vermeld, zie hiervoor www.rva.nl  (Scope registratie nummer L540)

De toegevoegde waarde van het logo van de ILAC•MRA op uw rapport?

Regelmatig krijgen we nog de vraag wat de toegevoegde waarde is van het vermelden van het logo van de ILAC•MRA op onze rapporten. ILAC staat voor International Laboratory Accreditation Cooperation. De Europese Unie (EU) sluit met verschillende landen wederzijdse overeenkomsten van erkenning (Mutual Recognition Agreement = MRA). Dit houdt in dat deze landen elkaars producten moeten accepteren.

Als u voor een testrapport of certificaat voor ons geaccrediteerd laboratorium kiest, dan is deze voorzien van het logo van de ILAC•MRA. Dit rapport wordt dan geaccepteerd door alle deelnemende landen van de EU, maar ook door de Verenigde Staten, Japan, Australië, Canada, Israël, Nieuw-Zeeland en Zwitserland.

Op deze manier wordt het vrijhandelsdoel van "een getest product overal geaccepteerd". En voorkomt u de bureaucratie waardoor u in elk land weer opnieuw moet gaan testen.