Transport verpakkingstesten

Transport is een bekend woord. Leveranciers transporteren hun producten van A naar B. Wat zijn de variabelen bij zo'n transport en welke daarvan hebben invloed op de producten? Het transportmilieu hangt van veel factoren af, zoals het soort vervoer, de weg, de afstand, de over- en opslag en het stapelen. Deze factoren kunnen niet allemaal worden uitgeschakeld. Wel is het mogelijk de producten zo te beschermen dat ze niet of veel minder beschadigen.

Proeftransporten

Menig leverancier test zijn verpakkingen en verpakte producten door middel van zogenaamde proeftransporten. Aan het einde van het traject wordt bekeken of het product en/of de verpakking is beschadigd. Vaak een omslachtige, kostbare en nogal onbetrouwbare manier van testen. De resultaten van zogenaamde 'identieke' proeftransporten wijken onderling soms met een factor 2-3 af. Een transport is namelijk sterk afhankelijk van de bestuurder, zijn emoties op dat moment, zijn snelheid en rijstijl, de route, de overslag, de luchtvochtigheid, (eind)controles en meer.

Een transportsimulatie in een laboratorium is gemiddeld 50% goedkoper dan een proeftransport, altijd identiek en veel sneller te realiseren.

Lansmont SAVER datarecorder en labmetingen

Met een datarecorder wordt het transportmilieu exact vastgesteld. De datarecorder kan onder een pallet worden aangebracht, worden meeverpakt of direct aan het transportmiddel worden bevestigd. De recorder registreert onder andere trillings- en schokniveaus, luchtvochtigheid, temperatuur en het tijdstip waarop het betreffende signaal is vastgelegd.

Een transport- of vervoerstraject wordt een of meerdere keren gemeten. De gegevens van de datarecorder worden na analyse en bewerking gebruikt voor de aansturing van de triltafel. Het transport kan nu makkelijk en nauwkeurig, keer op keer worden gesimuleerd. Hierdoor is het mogelijk om verpakkingen en producten eenvoudig en betrouwbaar te onderzoeken en de resultaten onderling te vergelijken.

Optimalisaties of verbeteringen van bestaande verpakkingen en producten kunnen op een gecontroleerde manier eenvoudig worden uitgevoerd en getoetst aan het gemeten transportmilieu. Bij het ontbreken van meetgegevens kunnen als alternatief ASTM, IEC, ISTA, ISO en andere normen worden gehanteerd.

Transportsimulaties maken het mogelijk nieuwe verpakkingen en producten te ontwikkelen die gegarandeerd onbeschadigd of met een geaccepteerde, ingecalculeerde schade op de plaats van bestemming aankomen. S2T kan transportsimulaties en andere triltesten ook geconditioneerd uitvoeren. Hierbij worden de temperatuur en luchtvochtigheid op uw wensen afgestemd.


Case 1:

Een biscuit is een bros product en erg gevoelig voor breuken en beschadiging. Om een goed product op de markt te zetten, werd een serie metingen tijdens diverse transporten van een bestaande verpakking van één type biscuit verricht. De datarecorder registreerde het trillingsniveau met een vaste tijdsinterval en de schokken/stoten. De meetdata werden vervolgens gebruikt om de triltafel aan te sturen. Het transport werd nauwkeurig gesimuleerd, want de hoeveelheid breuken en de plaats waar deze optraden was identiek aan die van het werkelijke transport. Overtuigt van de betrouwbaarheid werd besloten geen proeftransporten meer uit te voeren. Een besparing van ruim 70% in de kosten en een aanzienlijk kortere doorlooptijd bij de ontwikkeling en verificatie van nieuwe verpakkingen.

Door de betrouwbare simulatiemethode kunnen nu sneller alternatieve en goedkopere verpakkingen worden ontwikkeld en op hun deugdelijkheid worden getest. De metingen en de transportsimulatie leverden voldoende informatie op om deze beslissing te nemen. De geraamde besparing bedraagt enkele miljoenen euro's per jaar.

Case 2:

Planten en bloemen hebben het tijdens een transport zwaar te verduren. Bij een serie transportsimulaties zijn een groot aantal planten en bloemen langdurig bij 20 °C getrild. Het door S2T gekozen trillingsniveau (volgens ASTM en vergelijkbare ISO-norm) kwam goed overeen met een gemeten traject van Nederland naar Midden-Duitsland. Onderzoek leerde dat tijdens het trillen zich een bepaald (stress-)hormoon ontwikkelt. Volgens deskundigen veroorzaakt dit hormoon een schade die grote gelijkenis vertoont met die door bevriezing. Een transportsimulatie met één type bloem, op verschillende manieren in identieke dozen verpakt, leerde dat ook de verpakking ernstige schade kan veroorzaken aan bloemen (en planten). De opdrachtgevers zijn met deze informatie nieuwe wegen ingeslagen om transportschade te minimaliseren en geheel te voorkomen. Zo kan in de toekomst een nog beter product worden geleverd.


Case 3:

Ook uw product en verpakking kan door ons worden geoptimaliseerd voor trillen en schokken door transport of andere redenen. Uw transporten kunnen tegen zeer lage kosten worden gemeten, zodat uw product en verpakking optimaal kan worden afgestemd op de transporteisen die voor uw product(en) gelden. Daarbij worden metingen omgezet naar normen (ASTM, ISO en dergelijke) die het beste overeenkomen met de meetwaarden. Een uiterst deskundige begeleiding maakt het mogelijk dat u 10% tot 30% kunt besparen alleen al op uw verpakkingen, transporten en eventuele schades wanneer u op dit moment nog geen transporteisen stelt. Uw product kan door een goed ontwerp ook tril- en schokbestendiger worden zonder kostenstijging.

Neem contact op

Heeft u vragen over onze testmethode? Of wilt u een verpakkingstest voor transport laten uitvoeren? Neem dan contact met ons op. Het team van Sebert Trillingstechniek staat graag voor u klaar.