Horizontale klemtester machine

Klemtesten

Wat is klemtesten?

Verpakte producten worden niet alleen onderworpen aan verticale bewegingen en belastingen, maar ook aan horizontale drukkrachten. Deze krachten kunnen de integriteit van het verpakkingssysteem aantasten en een negatieve invloed hebben op de staat van de producten die erin zitten.

 Het doel van klemtesten is om het vermogen van verpakkingssystemen te beoordelen om producten te ondersteunen en te beschermen wanneer ze worden blootgesteld aan horizontale krachten en verticale bewegingen, zoals die worden ervaren tijdens geautomatiseerde magazijnactiviteiten.

 Het belang van klemtesten blijft groeien met het verschijnen en toenemend gebruik van geautomatiseerde magazijnsystemen die compressiekrachten uitoefenen op pakketten door ze vanaf de zijkanten vast te klemmen.

Het is duidelijk dat een belangrijk voordeel van de introductie van deze geautomatiseerde systemen een aanzienlijke vermindering van het benodigde personeelsbestand is. Door de dynamische krachten die ermee gepaard gaan, zijn echter de risico's van beschadiging van de verpakte artikelen toegenomen. In dit geval maken klemcompressietests met behulp van geschikte apparatuur de simulatie van deze krachten in een laboratoriumomgeving mogelijk om te anticiperen op hoe ze de verpakking zullen beïnvloeden en om te evalueren of ze een bedreiging vormen voor de integriteit van het product.

 Testapparatuur voor klemmen

•         Onze machine kan monsters testen van 200 mm tot 2.000 mm, met een maximum gewicht van 500 kg.

•     De klemtester kan klemkrachten van meer dan 19600 N simuleren met een belastingsnauwkeurigheid van ± 5%, bewegend met een constante snelheid om een uniforme compressie op de lading uit te oefenen.

Welke testprotocollen omvatten klemtesten?
Sommige van de protocollen die klemtesten in hun testreeksen opnemen, zijn die welke zijn ontwikkeld door ISTA-leden zoals Amazon. In samenwerking met ISTA is een testprotocol ontworpen met als doel de eigen supply chain te optimaliseren. Daarbij zorgen ze ervoor dat een premium aankoopervaring wordt geboden met behulp van geoptimaliseerde verpakkingen om onnodige klachten van klanten te voorkomen. Verkopers die hun producten via Amazon willen distribueren, moeten er zeker van zijn dat hun verpakte producten voldoen aan de vereisten van de Amazon ISTA 6 SIOC (Ships in own container) en Amazon ISTA 6 Over-boxing-protocollen.

 De distributiesimulaties die vereist zijn door het ISTA 6 Amazon-testprotocol omvatten omgevingsconditionering, impact, trilling en compressietests.

• Als gecertificeerd testlaboratorium en lid van ISTA kan Sebert Trillingstechniek al deze verpakkingstesten uitvoeren. Samen met de gespecificeerde testapparatuur kunnen onze getrainde ISTA-verpakkingsprofessionals alle simulaties uitvoeren die worden beschreven in de ISTA 6 Amazon-protocollen.

• Een ander simulatieprotocol is ISTA 6 Samsclub, gericht op bedrijven die het Samsclub-distributiesysteem gebruiken om verpakte producten binnen de Verenigde Staten te verzenden.

 Andere soortgelijke protocollen zijn onder meer:

• ASTM D6055 – 96(2019) Standaard testmethodes voor mechanische behandeling van verenigde ladingen en grote transportkoffers en kratten, ontworpen om een laadeenheid te testen en zijn vermogen om mechanische behandeling te weerstaan.

• ASTM-standaard D4169 Standaard bedrijfsspecificatie voor verzendcontainers en prestatietest voor systeembescherming