Stedelijk Museum Amsterdam - Real Time g-metingen gedurende transport

04-10-2023

Het transporteren van een schilderij, vooral een waardevol kunstwerk zoals een Guston-schilderij, is een delicate en zorgvuldige operatie. Schokken en trillingen kunnen ernstige schade aan het kunstwerk veroorzaken, daarom moesten er speciale maatregelen worden genomen om het meesterwerk veilig van Washington naar Londen te vervoeren.

Door het Stedelijk Museum Amsterdam zijn enkele stappen genomen om niet alleen temperatuur, maar ook schokken en trillingen tijdens het transport te minimaliseren, namelijk:

1. Professionele verpakking: Het schilderij is professioneel ingepakt door kunstexperts Marc Bongaarts die bekend is met het kunstwerk. De verpakking omvat op maat gemaakte houten kist en speciale materialen die schokken absorberen en trillingen verminderen.

2. Klimaatcontrole: Het is essentieel om de juiste klimaatcontrole te handhaven tijdens het transport. Dit betekent dat de temperatuur en luchtvochtigheid zorgvuldig moeten worden gecontroleerd om schade aan het schilderij door uitzetting, krimp of condensatie te voorkomen. Tijdens dit transport bleek dat de temperatuur en luchtvochtigheid constant hetzelfde bleef. De luchtdruk daalde wel van 1017 mbar naar 816 mbar. Dit werd veroorzaakt door het transport per vliegtuig.  

3. Stabiele verpakking: Het schilderij werd in een speciaal houten frame stevig bevestigd om beweging binnen de verpakking te minimaliseren. Dit voorkomt dat het schilderij schokken en trillingen opvangt tijdens het transport.

4. Schokdempende materialen: Het Stedelijk Museum Amsterdam maakt gebruik van schokdempende materialen zoals schuimrubber, luchtkussens en speciale schok en trildempers helpen om trillingen te absorberen en het schilderij te beschermen. 

5. Voorzichtig transport: Het kunstwerk moet tijdens het transport met de grootst mogelijke zorg worden behandeld. Het wordt vervoerd in een speciale kunsttransportwagen die uitgerust zijn met schok en trildempende technologie en wordt alleen vervoerd met de hand door goed opgeleide professionals.

6. Tracking en monitoring: Tijdens het transport wordt het schilderij voortdurend met GPS gevolgd en gemonitord met een SAVER 9x30 van Lansmont door Sebert Trillingstechniek. Met deze speciale datalogger worden eventuele schokken of trillingen tijdig gedetecteerd en kunnen maatregelen worden genomen om verdere schade te voorkomen. 

Het transport van een kostbaar kunstwerk zoals een Guston-schilderij vereist dus een zeer zorgvuldige planning en uitvoering om schokken en trillingen te minimaliseren en de integriteit van het kunstwerk te behouden. Door samen te werken met het Stedelijk Museum Amsterdam wordt ervoor zorgen dat het schilderij veilig en in optimale staat op zijn bestemming in Londen is aangekomen en dat de resultaten helemaal niet schokkend zijn!!!

Philip Guston - Painting, Smoking, Eating" (1973)
Dit schilderij, officieel getiteld "Painting, Smoking, Eating" (1973), is een van de meest bekende werken van Guston uit zijn latere periode toen hij figuratieve kunst begon te maken.

"Painting, Smoking, Eating" toont een vereenvoudigde, cartoonachtige afbeelding van een hand die een sigaret vasthoudt en naar een verfkwast en een bord met eten wijst. Het schilderij wordt vaak gezien als een soort zelfportret van de kunstenaar, waarbij de handen verwijzen naar de handen van de schilder die schildert, rookt en eet terwijl hij aan het werk is. Dit werk, net als veel van Gustons late werken, heeft een satirische en contemplatieve ondertoon en kan worden geïnterpreteerd als een reflectie op de kunstenaarspraktijk en de rol van de kunstenaar in de samenleving.

Het schilderij is een opvallend voorbeeld van Gustons herkenbare stijl in zijn latere figuratieve periode, waarin hij vaak alledaagse objecten en symbolen gebruikte om complexe ideeën en emoties uit te drukken. "Painting, Smoking, Eating" is een belangrijk werk in zijn oeuvre en wordt vaak besproken in de context van zijn artistieke ontwikkeling en impact op de kunstwereld.

Sebert Trillingstechniek is sinds 2012 het test laboratorium van Stedelijk Museum Amsterdam. 
Wilt u ook uw kostbare product monitoren tijdens het vervoer, dan zijn wij de aangewezen partner voor u! Neem contact met ons op voor meer informatie.   

 


Terug naar het overzicht