Stap 1: Analyse van de invloeden van de omgeving en het transport

Het verplaatsen van producten, componenten, onderdelen, etc. via de transport route van producent tot consument kan zijn tol eisen. Meestal tijdens het transport worden producten en hun verpakking op de proef gesteld. In veel gevallen kan dit worden beschouwd als de ultieme test.

Houd rekening met de impact van het laden en lossen, transport en opslag. Het product en de verpakking moeten de mechanische belasting, zoals trillingen en schokken, maar ook de invloed van klimaat in de vorm van temperatuur, vochtigheid en luchtdruk veranderingen kunnen verdragen. Al deze omstandigheden hebben invloed op zowel het product als de verpakking.

Deze omgevingsomstandigheden kunnen worden gemeten door Sebert tijdens het real-life transport of worden gesimuleerd en getest in ons testlab. Een realistisch test plan wordt dan het uitgangspunt voor onze analyses en aanbevelingen.

Data registratie
Transport routes worden vaak gemeten met behulp van een SAVER data-recorder. De data recorder registreert klimaat, druk, trillingen en schokken. De geanalyseerde gegevens kunnen direct worden gebruikt voor lab simulatie. De triltafel kan meerdere transporten van A naar B nauwkeurig en betrouwbaar reproduceren, dit maakt het mogelijk om testresultaten van de verschillende verpakkingen, producten en modificaties te vergelijken.  De test resultaten worden geanalyseerd door onze experts en wanneer nodig zorgen zij voor advies om de verpakking en het product te verbeteren. 


Alle testen op een rij